Wspomnienia Witalisa Skorupki, żołnierza wyklętego, przenoszą nas w głąb burzliwej historii Polski powojennej, w czasie, kiedy naród borykał się z nową rzeczywistością i represjami ze strony nowo władzy. To prawdziwa i poruszająca opowieść o życiu, walce i poświęceniu w imię wolności i niepodległości kraju.

Skorupka, będąc jednym z ostatnich żyjących świadków tamtych czasów, jest bezcennym źródłem informacji i wiedzy o tamtych dniach. Jego opowieści, pełne autentycznych przeżyć, ukazują trudy i wyzwania, przed jakimi stanęli żołnierze wyklęci, walczący przeciwko narzucanej Polsce komunistycznej dominacji.

Jego historie są nie tylko relacją o brutalnych starciach z władzą, ale także głęboką refleksją nad sensem walki, poświęceniem i ceną, jaką płacili za swoją niezłomność. Wspomnienia Skorupki składają się na mozaikę doświadczeń, które stanowią ważny fragment polskiego dziedzictwa narodowego.

To, co czyni jego opowieść jeszcze bardziej niezwykłą, to fakt, że jest on jednym z niewielu, którzy przeżyli i mogą opowiedzieć o tamtych czasach z pierwszej ręki. Jego głos oskarża, przestrzega, ale też uczy. Przekazuje młodszym pokoleniom lekcje o wartościach, o które warto walczyć, o patriotyzmie i o tym, jak ważne jest pamiętanie o przeszłości, by nie popełniać tych samych błędów w przyszłości.

Witalis Skorupka to postać, której historia powinna być przypominana i pielęgnowana, by świadomość tragedii i heroizmu żołnierzy wyklętych była stale obecna w pamięci narodu.