Stowarzyszenie Strzeleckie „Wrota 44” dziś 21.04.2024 zorganizowało swoje walne zgromadzenie członków, które miało miejsce w siedzibie klubu. Głównym punktem agendy było głosowanie w sprawie zmiany statusu stowarzyszenia. Zmiana ta ma na celu lepsze dostosowanie struktury i działalności klubu do bieżących potrzeb i aspiracji jego członków. Szczegóły dotyczące tej zmiany zostaną przekazane w osobnym komunikacie.
Podczas zgromadzenia, Pan Wiesław Łuczak został mianowany honorowym członkiem „WROTA 44”.
Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zawodach strzeleckich z pistoletu i karabinka pneumatycznego, które odbyły się w ramach zawodów zaliczanych do Łódzkiego Klubu Sportów Strzeleckich (ŁKSS).
Jak zawsze, spotkanie było także okazją do towarzyskiego spotkania przy doskonałym jedzeniu i napojach, co sprzyjało budowaniu wspólnoty i dzieleniu się pasją do strzelectwa. Wydarzenie cieszyło się wysoką frekwencją, co podkreśla rosnące zaangażowanie i dynamikę w życiu klubu.