W dniu 9 marca 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ludzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, które prowadził Prezes Antoni Kamiński. Spotkanie to miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących działalności związku, jego osiągnięć w minionym roku oraz planów na przyszłość.

  1. Otwarcie i powitanie przez Prezesa: Antoni Kamiński serdecznie powitał wszystkich obecnych i podkreślił znaczenie spotkania dla rozwoju strzelectwa sportowego.
  2. Podsumowanie roku: Prezes przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności związku w ostatnim roku, wskazując na sukcesy w organizacji zawodów, szkoleń oraz promocji strzelectwa.
  3. Plany na przyszłość: Omówiono nadchodzące inicjatywy i cele związku, w tym rozwój programów szkoleniowych i współpracy międzynarodowej.
  4. Sprawozdanie finansowe: Prezes zaprezentował sprawozdanie finansowe, podkreślając stabilną sytuację finansową związku i efektywne zarządzanie środkami.
  5. Dyskusja i wnioski członków: Otwarto forum dla członków związku, którzy mieli okazję wyrazić swoje opinie, sugestie i zadać pytania dotyczące różnych aspektów działalności związku.
  6. Zakończenie: Antoni Kamiński podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie, zamykając zgromadzenie i wskazując na wagę wspólnych działań dla rozwoju strzelectwa sportowego.

Walne Zgromadzenie było kluczowym momentem dla związku, umożliwiającym podsumowanie dotychczasowych działań oraz planowanie przyszłych inicjatyw. Prezes Antoni Kamiński, wraz z członkami zarządu, podkreślili gotowość do dalszego rozwijania dyscypliny i wsparcia dla wszystkich pasjonatów strzelectwa.