Dnia 25 maja 2024 roku na strzelnicy STRZELMISTRZ przy ul. Skrzywanej 12 w Łodzi odbyło się szkolenie strzeleckie zorganizowane dla członków Klubu WROTA 44. Uczestnicy szkolenia mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy prowadzili zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Program szkolenia obejmował:

  • Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy.
  • Podstawowe techniki strzeleckie.
  • Strzelanie do tarcz oraz ćwiczenia celności i precyzji.

Członkowie klubu wyrazili zadowolenie z przebiegu zajęć i zdobytej wiedzy. Klub WROTA 44 planuje organizację kolejnych szkoleń w przyszłości.