29 lutego 2024 r., w klubie WROTA 44, odbyło się specjalistyczne szkolenie prowadzącego strzelanie. Wydarzenie to zostało zorganizowane we współpracy z Ligą Obrony Kraju (LOK), znanej z promowania aktywności związanych z obronnością i strzelectwem sportowym.

Szkolenie było skierowane do osób chcących zdobyć uprawnienia prowadzącego strzelanie, a także do tych, którzy pragnęli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zajęcia obejmowały zarówno teorię, jak i praktykę. Poruszane tematy to m.in. zasady bezpieczeństwa, obsługa różnych typów broni, techniki oddawania strzałów oraz podstawy prawne związane ze strzelectwem.

To wydarzenie jest częścią większego projektu mającego na celu popularyzację strzelectwa sportowego i podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa przy użyciu broni. Zarówno WROTA 44, jak i LOK, podkreślają znaczenie odpowiedzialnego podejścia do strzelectwa i promują edukację w tym zakresie.