Rozpoczęcie Szkoleń Strzeleckich w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

14 listopada 2023 roku, w Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Oświatowego im. Jolanty i Jana Misiaków przy Al. ks. Kardynała Wyszyńskiego 44 w Łodzi, rozpoczęliśmy innowacyjny program szkoleniowy w zakresie strzelectwa. Program, który trwał przez dwa dni, obejmował zarówno teorię jak i praktykę strzelecką, kładąc szczególny nacisk na zasady bezpieczeństwa.

Zajęcia teoretyczne skupiały się na podstawowych zasadach obsługi broni, zasadach bezpieczeństwa oraz historii strzelectwa. Po części teoretycznej, uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia.

Następny etap naszego programu to wyjazd na strzelnice, gdzie uczniowie będą mieli okazję zastosować nabyte umiejętności w realnych warunkach. To będzie również moment weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zakończeniem naszego szkolenia będzie udział uczniów w zawodach strzeleckich z pistoletu i karabinu pneumatycznego, które są wpisane w kalendarz Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. To nie tylko doskonała okazja do praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności, ale także do zdrowej rywalizacji i rozwijania pasji sportowej.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za aktywny udział i wsparcie w realizacji projektu „STRZELECTWO SPORTOWE PLUS”, inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyrażamy również wdzięczność naszym młodym uczestnikom za zaangażowanie i zainteresowanie strzelectwem. Jesteśmy przekonani, że zajęcia te przyniosą im wiele korzyści, zarówno w zakresie rozwoju umiejętności strzeleckich, jak i wzbogacenia wiedzy o bezpieczeństwie i dyscyplinie.