Z satysfakcją informujemy o pomyślnym rozpoczęciu szkolenia strzeleckiego w Szkole Podstawowej w Rąbieniu, z uczestnictwem klasy 8a. Dwadzieścia dzieci z zaangażowaniem i uwagą uczestniczyło w naszym specjalnie przygotowanym programie szkoleniowym, który z powodzeniem wprowadził różnorodność do teoretycznej części zajęć.

Dzieci miały okazję praktycznie zgłębić materiał teoretyczny, korzystając z naszych innowacyjnych metod nauczania. Połączenie lekcji z historii broni z praktycznym rozkładaniem broni oraz dodanie elementu strzelania z trenażerów laserowych do nauki zasad celowania pozwoliły na dynamiczne i interaktywne wdrożenie zdobytej wiedzy w praktyczne umiejętności.

Choć szkolenie nie obyło się bez momentów potrzebujących dodatkowej korekty i wsparcia, zauważalny jest znaczący potencjał wśród uczestniczących dzieci. Nieoceniona pomoc dyrekcji i nauczycieli okazała się kluczowa dla pomyślności realizowanego przedsięwzięcia za co bardzo dziękujemy.