Z przyjemnością informujemy, że kontynuując naszą współpracę ze Szkołą Podstawową w Rąbieniu, przystąpiliśmy do kolejnej edycji szkolenia strzeleckiego, tym razem z udziałem kolejnej klasy 8. Kolejni uczniowie z entuzjazmem zgłębiało tajniki naszego specjalnie opracowanego programu, który ponownie skupiał się na łączeniu teorii z praktyką.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję nie tylko poznawać historię broni, ale również praktycznie się z nią zapoznać, ucząc się jej składania i rozkładania. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu trenażerów laserowych, mogli również w praktyce zastosować zdobytą wiedzę dotyczącą zasad celowania.

Mimo pewnych wyzwań, które napotkaliśmy w trakcie szkolenia, widać było duże zaangażowanie i chęć nauki wśród uczestników. Chcemy serdecznie podziękować dyrekcji oraz kadrze nauczycielskiej szkoły za wsparcie i zaangażowanie w realizację tego projektu. Czekamy z niecierpliwością na kolejne edycje szkolenia!