Święto Narodowe Trzeciego Maja, obchodzone 3 maja, to jedno z najbardziej wyjątkowych dni w polskim kalendarzu państwowym. Ustanowione po raz pierwszy w 1919 roku, upamiętnia Konstytucję 3 Maja z 1791 roku, która do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dokumentów w historii Polski. Ta nowoczesna konstytucja, pierwsza w Europie i druga na świecie, była symbolem dążenia do modernizacji, reform oraz poszanowania praw obywatelskich.

Historia tego święta jest pełna niezłomnej determinacji Polaków, którzy mimo zaborów i późniejszych trudności, nie zapominali o wartościach, jakimi kierowali się twórcy Konstytucji 3 Maja. Choć przez wiele lat obchody tego święta były zakazane, a później zawieszone, to dziś celebrujemy je z jeszcze większą powagą i uroczystością.

Święto Narodowe Trzeciego Maja to również czas, by oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległość, suwerenność i prawa obywatelskie Polski. Wielu Polaków uczestniczy w oficjalnych uroczystościach, mszach świętych oraz różnych wydarzeniach kulturalnych, które upamiętniają to ważne wydarzenie historyczne.

Obchody nie ograniczają się jedynie do stolicy. W mniejszych miastach i społecznościach także odbywają się liczne wydarzenia upamiętniające 3 maja. To doskonała okazja, by zjednoczyć się jako naród i uczcić dziedzictwo naszych przodków.

Przykładem tego jest Konstantynów Łódzki, gdzie lokalna społeczność każdego roku gromadzi się, by uczcić to ważne święto. Delegacja z Klubu „WROTA 44” składa hołd pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wielkiego bohatera narodowego, kładąc kwiaty jako wyraz wdzięczności dla tych, którzy oddali życie w walce o wolną i suwerenną Polskę.

Święto Narodowe Trzeciego Maja to nie tylko czas refleksji nad historią i tradycją, ale również okazja do wyrażenia dumy z naszych korzeni i kultury. To moment, by wspólnie celebrować naszą tożsamość narodową i pamiętać o tych, którzy przyczynili się do budowy lepszego jutra dla Polski.