W poniedziałek 25 marca 2024 r., o godzinie 14.00, odbyło się uroczyste spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Sporcie”, zorganizowane w Klubie Strzeleckim Panaszew. Wydarzenie to zgromadziło miłośników sportu, działaczy oraz przedstawicieli lokalnych organizacji sportowych, w tym również naszych.

Centralnym punktem spotkania było wręczenie czeków w ramach dofinansowania programów z zakresu kultury fizycznej na rok 2024. Ta ceremonia stanowiła ważne wydarzenie dla lokalnych klubów sportowych, w tym także dla naszego klubu, który miał zaszczyt być obecny i otrzymać wsparcie finansowe.

Dofinansowanie to umożliwi realizację różnych programów i inicjatyw sportowych, które będą miały na celu rozwój kultury fizycznej w regionie. Wsparcie to ma także znaczący wpływ na lokalne społeczności, promując zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Spotkanie upłynęło w atmosferze rozmów i wymiany doświadczeń, co sprzyjało budowaniu współpracy między różnymi organizacjami sportowymi. Była to również doskonała okazja do dyskusji o przyszłości sportu w regionie i planowaniu nowych projektów.

Podsumowując, uroczyste spotkanie w Klubie Strzeleckim Panaszew było ważnym momentem dla naszego klubu oraz dla całej społeczności sportowej, podkreślając znaczenie wspierania inicjatyw sportowych i kultury fizycznej.