Zapraszamy na zawody strzeleckie wszystkich posiadających licencję zawodniczą PZSS na strzelnicę STONE RANGE w Kamień koło Głowna w niedzielę 10 lipca 2022. Program zawodów obejmuje: 50m strzelba, 25m pistolet centralnego zapłonu, 50m karabin, 100m karabin, 100m karabin dowolny (optyka) i 3Gun (pistolet, karabin, strzelba).
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 509-041-830 lub drogą mailową: venamb@poczta.onet.pl lub w dniu zawodów w godzinach: 9-12. Startowe zgłoszenia przed dniem zawodów to 35 zł za konkurencję w dniu zawodów 40zł.
Broń i amunicja własna. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).
Do dyspozycji uczestników poczęstunek i napoje. 
Strzelnica STONE RANGE
Kamień koło Głowna
51.903238381189944, 19.811802284656412
Regulamin Zawodów Strzeleckich Organizowanych przez
Stowarzyszenie WROTA 44 – STONE RANGE 10.07.2022r.
CEL ZAWODÓW:
Wyłonienie najlepszego zawodnika.
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Rozwijanie umiejętności strzeleckich.
Rywalizacja sportowa.
ORGANIZATOR ZAWODÓW STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ WROTA 44
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. 8 – go Marca 2
tel. 509041830
venamb@poczta.onet.pl
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Data zawodów: 10.07.2022
Strzelnica: STONE RANGE Kamień koło Głowna
Lokalizacja : 95-061 Kamień współrzędne 51.903238381189944, 19.811802284656412
PROGRAM ZAWODÓW:
1. 50 m strzelba 5 strzałów
2. 25 m pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
3. 50 m karabin ( przyrządy mechaniczne ) 10 strzałów
4. 100 m karabin ( przyrządy mechaniczne ) 10 strzałów
5. 100 m karabin dowolny ( optyka ) 10 strzałów
6. 3 GUN ( pistolet 5 strz., karabin 5 strz., strzelba 5 strz. )
UCZESTNICTWO
Posiadający licencję zawodniczą PZSS, kategoria open.
PUNKTACJA
Indywidualna według uzyskanych wyników.
ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów w godzinach od 9 do 12. Przez Internet lub telefonicznie przed dniem zawodów.
KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe w dniu zawodów 40 zł. za każdą konkurencję. Zgłoszenia przez Internet lub telefoniczne przed dniem zawodów 35 zł. za każdą konkurencję.
SPRAWY RÓŻNE
Broń i amunicja własna. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).
Organizator nie zapewnia przyrządów optycznych do obserwacji przestrzelin. Organizator nie zapewnia amunicji innej niż do używanej w zawodach broni organizatora.
Do dyspozycji uczestników poczęstunek i napoje. Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
REGULAMIN KONKURENCJI
50 m strzelba
Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 50 m 
Amunicja: 5 sztuk amunicji (BRENEKA )
Ładowanie: 5 sztuk strzały  oceniane
Strzelba gładkolufowa wyposażona wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: 1 x 5 szt.
Postawa strzelecka: stojąc
Czas strzelania: Strzały oceniane - 3 minuty
25 m pistolet (rewolwer ) centralnego zapłonu
Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 25 m
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu.
Amunicja: 10 sztuk amunicji 
Ładowanie: Strzały oceniane – 1 x 10 szt.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: 1 x 10 szt. lub 2 x 5 szt.
Postawa strzelecka: stojąc
Czas strzelania: Strzały oceniane - 5 minut
50 m karabin centralnego zapłonu
Tarcza: TS-2
Odległość: 50 m
Amunicja: 10 sztuk amunicji
Ładowanie: Strzały oceniane - 1 x 10 szt.
Karabiny samopowtarzalne wyłącznie centralnego zapłonu wyposażone w mechaniczne przyrządy celownicze.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: 1 x 10 szt. 
Postawa strzelecka: stojąc
Czas strzelania: Strzały oceniane - 5 minut
100 m karabin dowolny
Tarcza: TS-2
Odległość: 100 m
Amunicja: 10 sztuk amunicji 
Ładowanie: 1x10 sztuk.
Karabiny dowolne wyposażone w mechaniczne przyrządy celownicze.
Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin. 
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: 1 x 10 szt.
Postawa strzelecka: leżąc
Czas strzelania: Strzały oceniane - 5 minut
100 m karabin dowolny ( optyka )
Tarcza: TS-2
Odległość: 100 m
Amunicja: 10 sztuk amunicji 
Ładowanie: 1 x 10 sztuk.
Karabiny dowolne wyposażone w optyczne przyrządy celownicze, dowolny rodzaj amunicji i ładowania.
Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin. 
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: 1 x 10 szt.
Postawa strzelecka: leżąc
Czas strzelania: Strzały oceniane - 10 min
3 GUN
Tarcza: ( pistolet, karabin ): TS-2. Strzelba – 5 sztuk popper.
Odległość do celu: 10 m.
Amunicja: ( pistolet, karabin, strzelba ) po 5 sztuk amunicji.
Ładowanie ( pistolet, karabin ) 1 x 5 szt. Strzelba 1 x 2 szt.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania:
Ilość strzałów: pistolet 1 x 5 szt., karabin 1 x 5 szt., strzelba 1 x 5 szt.
Postawa strzelecka: stojąc 
Wolno strzelać z dwóch rąk.
Przebieg konkurencji
Zawodnik staje na miejscu startowym. Po komendzie start ( lub innym sygnale dźwiękowym ) podbiega do stanowiska Nr 1 - pistolet, oddaje 5 strzałów w tarcze sportową. Następnie podbiega do stanowiska Nr 2 – karabin, oddaje 5 strzałów w tarczę sportową, podbiega do stanowiska Nr 3 – strzelba. Ładuje strzelbę i oddaje 5 strzałów do stojących popperów.
UWAGA: Na wszystkich stanowiskach przestrzegane będą zasady panujące przy zdawaniu patentu strzeleckiego. Broń rozładowana z flagą w lufie, magazynek pusty, amunicja z boku magazynka. Zawodnik po oddaniu strzałów ma obowiązek pozostawienia broni na stanowisku w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem konkurencji. Za przewinienia będzie doliczany czas – 5 sekund za konkurencję.
Zasady i ustalenia
Komendy
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. Komendy występujące na linii ognia są następujące:
ŁADUJ - zawodnik ładuje amunicję do magazynka i/lub podłącza magazynek do broni i przeładowuje.
START - można strzelać. 
STOP- przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego.
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ- odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. 
Punktacja i wyniki.
Wynikiem jest suma wartości ocenianych przestrzelin w tarczy. Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika, co zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na metryce.
Bezpieczeństwo
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: a) przenoszenie broni krótkiej na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, bez podłączonego magazynka; b) przenoszenie broni długiej (karabin, strzelba) na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej, tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka, zaleca się stosowanie „flag bezpieczeństwa”; c) ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; d) zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; e) zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni; f) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału; g) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu; h) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji; i) zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji; (nie dotyczy Pistoletu dynamicznego). j) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicja i środkami do jej przenoszenia. Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Dozwolone jest dobywanie karabinu lub strzelby z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym.
Kary
Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: a) za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę; b) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; c) za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
Odkładanie załadowanej broni karane jest dyskwalifikacją. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.
Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.
Protesty
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
Ładowanie : 1×3 szt. strzały próbne oraz 1×10 szt. strzały oceniane
Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
Plość strzałów : 3 szt. 1 x 10 szt. lub 2 x 5 szt.
Postawa strzelecka : stojąc
Czas strzelania : Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
Wolno strzelać z dwóch rąk.
25 m pistolet (rewolwer ) centralnego zapłonu
Tarcza: TS-2
Odległość do tarcz: 25 m
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu.
Amunicja: 13 sztuk amunicji
Ładowanie : Strzały próbne – 1×3 szt. oraz Strzały oceniane – 1×10 szt.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
Ilość strzałów : 3szt + 1 x 10 szt. lub 2x 5 szt.
Postawa strzelecka: stojąc
Czas strzelania : Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
50 m karabin centralnego zapłonu
Tarcza: TS-2
Odległość : 50 m
Amunicja: 13 sztuk amunicji
Ładowanie : Strzały próbne – 1 x 3 szt. oraz Strzały oceniane – 1 x 10 szt.
Karabiny samopowtarzalne wyłącznie centralnego zapłonu wyposażone w mechaniczne
Przyrządy celownicze.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
Ilość strzałów : 3 szt. + 1 x 10 szt.
Postawa strzelecka : stojąc
Czas strzelania: Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
100 m karabin dowolny
Tarcza: TS-2
Odległość : 100 m
Amunicja: 7 sztuk amunicji
Ładowanie : 1 x 2 szt. ( strzały próbne) oraz 1×5 sztuk.
Karabiny dowolne wyposażone w mechaniczne przyrządy celownicze.
Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania
Ilość strzałów 2 szt. + 1 x 5 szt.
Postawa strzelecka: leżąc
Czas strzelania : Strzały próbne – 2 min , Strzały oceniane – 5 min
100 m karabin dowolny ( optyka )
Tarcza: TS-2
Odległość : 100 m
Amunicja: 7 sztuk amunicji
Ładowanie : 1 x 2 szt. ( strzały próbne) oraz 1 x 5 sztuk.
Karabiny dowolne wyposażone w optyczne przyrządy celownicze, dowolny rodzaj
amunicji i ładowania.
Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin.
Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
Ilość strzałów: 2 szt. + 1 x 5 szt.
Postawa strzelecka: leżąc
Czas strzelania Strzały próbne – 2 min , Strzały oceniane – 5 min
ZASADY I USTALENIA
Komendy
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. Komendy występujące na linii ognia są następujące:
ŁADUJ – zawodnik ładuje amunicję do magazynka i/lub podłącza magazynek do broni i przeładowuje.
START – można strzelać.
STOP- przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego.
ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ- odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni.
Punktacja i wyniki
Wynikiem jest suma wartości ocenianych przestrzelin w tarczy. Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika, co zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na metryce.
Bezpieczeństwo
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) przenoszenie broni krótkiej na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej – tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, bez podłączonego magazynka;
b) przenoszenie broni długiej (karabin, strzelba) na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej, tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka, zaleca się stosowanie „flag bezpieczeństwa”;
c) ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
d) zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
e) zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;
f) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału;
g) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
h) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji;
i) zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji; (nie dotyczy Pistoletu dynamicznego).
j) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicja i środkami do jej przenoszenia. Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Dozwolone jest dobywanie karabinu lub strzelby z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym.
Kary
Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty:
a) za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
b) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
c) za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
Odkładanie załadowanej broni karane jest dyskwalifikacją. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.
Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.
Protesty
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.