Zawody strzeleckie WROTA 44 – 23.05.2021 – strzelnica STONE RANGE Kamień koło Głowna

1079

Zapraszamy na zawody strzeleckie wszystkich posiadających licencję zawodniczą PZSS na strzelnicę STONE RANGE w Kamień koło Głowna w niedzielę 23 maja 2021. Program zawodów obejmuje: 50m strzelba, 25m pistolet sportowy, 25m pistolet centralnego zapłonu, 50m karabin, 100m karabin i 100m karabin dowolny (optyka).

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 509-041-830 lub drogą mailową: venamb@poczta.onet.pl lub w dniu zawodów w godzinach: 9-12. Startowe zgłoszenia przed dniem zawodów to 25 zł za konkurencję w dniu zawodów 30zł.

Broń i amunicja własna. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).

Do dyspozycji uczestników poczęstunek i napoje.

Strzelnica STONE RANGE

Kamień koło Głowna

51.903238381189944, 19.811802284656412

Regulamin Zawodów Strzeleckich Organizowanych przez

Stowarzyszenie WROTA 44 – STONE RANGE 23.05.2021r.

 1. CEL ZAWODÓW
  Wyłonienie najlepszego zawodnika.
  Popularyzacja strzelectwa sportowego.
  Rozwijanie umiejętności strzeleckich.
  Rywalizacja sportowa.
 2. ORGANIZATOR ZAWODÓW STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ WROTA 44
  95-050 Konstantynów Łódzki
  ul. 8 – go Marca 2
  tel. 509041830
  venamb@poczta.onet.pl
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
  Data zawodów: 23.05.2021
  Strzelnica: STONE RANGE Kamień koło Głowna
  Lokalizacja : 95-061 Kamień współrzędne 51.903238381189944, 19.811802284656412
 4. PROGRAM ZAWODÓW
  1. 50 m strzelba 7 strzałów
  2. 25 m pistolet sportowy 13 strzałów
  3. 25 m pistolet centralnego zapłonu 13 strzałów
  4. 50 m karabin ( przyrządy mechaniczne ) 13 strzałów
  5. 100 m karabin ( przyrządy mechaniczne ) 7 strzałów
  6. 100 m karabin dowolny ( optyka ) 7 strzałów
 5. UCZESTNICTWO
  Posiadający licencję zawodniczą PZSS, kategoria open.
 6. PUNKTACJA
  Indywidualna według uzyskanych wyników.
 7. ZGŁOSZENIA
  W dniu zawodów w godzinach od 9 do 12. Przez Internet lub telefonicznie przed dniem zawodów.
 8. KOSZTY UCZESTNICTWA
  Startowe w dniu zawodów 30 zł. za każdą konkurencję. Zgłoszenia przez Internet lub telefoniczne przed dniem zawodów 25 zł. za każdą konkurencję.
 9. SPRAWY RÓŻNE
  Broń i amunicja własna. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).
  Organizator nie zapewnia przyrządów optycznych do obserwacji przestrzelin. Organizator nie zapewnia amunicji innej niż do używanej w zawodach broni organizatora.
  Do dyspozycji uczestników poczęstunek i napoje. Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 10. REGULAMIN KONKURENCJI
  1. 50m strzelba
   Tarcza: TS-9
   Odległość do tarcz: 50 m
   Amunicja: 7 sztuk amunicji (BRENEKA )
   Ładowanie : 2 szt. strzały próbne oraz 5 szt. strzały oceniane
   Strzelba gładkolufowa wyposażona wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze.
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
   Ilość strzałów 2 szt. + 1 x 5 szt.
   Postawa strzelecka : stojąc
   Czas strzelania: Strzały próbne – 1mim ; Strzały oceniane – 5 min
  2. 25 m pistolet (rewolwer) sportowy
   Tarcza: TS-2
   Odległość do tarcz: 25 m
   Pistolet lub rewolwer w kalibrze 5,6mm (22LR ).
   Amunicja: 13 sztuk amunicji
   Ładowanie : 1×3 szt. strzały próbne oraz 1×10 szt. strzały oceniane
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
   Plość strzałów : 3 szt. 1 x 10 szt. lub 2 x 5 szt.
   Postawa strzelecka : stojąc
   Czas strzelania : Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
   Wolno strzelać z dwóch rąk.
  3. 25 m pistolet (rewolwer ) centralnego zapłonu
   Tarcza: TS-2
   Odległość do tarcz: 25 m
   Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu.
   Amunicja: 13 sztuk amunicji
   Ładowanie : Strzały próbne – 1×3 szt. oraz Strzały oceniane – 1×10 szt.
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
   Ilość strzałów : 3szt + 1 x 10 szt. lub 2x 5 szt.
   Postawa strzelecka: stojąc
   Czas strzelania : Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
  4. 50 m karabin centralnego zapłonu
   Tarcza: TS-2
   Odległość : 50 m
   Amunicja: 13 sztuk amunicji
   Ładowanie : Strzały próbne – 1 x 3 szt. oraz Strzały oceniane – 1 x 10 szt.
   Karabiny samopowtarzalne wyłącznie centralnego zapłonu wyposażone w mechaniczne
   Przyrządy celownicze.
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
   Ilość strzałów : 3 szt. + 1 x 10 szt.
   Postawa strzelecka : stojąc
   Czas strzelania: Strzały próbne – 1 min , Strzały oceniane – 5 min
  5. 100 m karabin dowolny
   Tarcza: TS-2
   Odległość : 100 m
   Amunicja: 7 sztuk amunicji
   Ładowanie : 1 x 2 szt. ( strzały próbne) oraz 1×5 sztuk.
   Karabiny dowolne wyposażone w mechaniczne przyrządy celownicze.
   Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin.
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania
   Ilość strzałów 2 szt. + 1 x 5 szt.
   Postawa strzelecka: leżąc
   Czas strzelania : Strzały próbne – 2 min , Strzały oceniane – 5 min
  6. 100 m karabin dowolny ( optyka )
   Tarcza: TS-2
   Odległość : 100 m
   Amunicja: 7 sztuk amunicji
   Ładowanie : 1 x 2 szt. ( strzały próbne) oraz 1 x 5 sztuk.
   Karabiny dowolne wyposażone w optyczne przyrządy celownicze, dowolny rodzaj
   amunicji i ładowania.
   Wolno używać optycznych urządzeń do obserwacji przestrzelin.
   Przebieg konkurencji i warunki strzelania :
   Ilość strzałów: 2 szt. + 1 x 5 szt.
   Postawa strzelecka: leżąc
   Czas strzelania Strzały próbne – 2 min , Strzały oceniane – 5 min
 11. ZASADY I USTALENIA
  Komendy

  Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. Komendy występujące na linii ognia są następujące:
  ŁADUJ – zawodnik ładuje amunicję do magazynka i/lub podłącza magazynek do broni i przeładowuje.
  START – można strzelać.
  STOP- przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego.
  ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ- odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni.
  Punktacja i wyniki
  Wynikiem jest suma wartości ocenianych przestrzelin w tarczy. Ocena tarczy odbywa się w obecności zawodnika, co zawodnik potwierdza własnoręcznym podpisem na metryce.
  Bezpieczeństwo
  Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
  1. a) przenoszenie broni krótkiej na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej – tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, bez podłączonego magazynka;
  2. b) przenoszenie broni długiej (karabin, strzelba) na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej, tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka, zaleca się stosowanie „flag bezpieczeństwa”;
  3. c) ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
  4. d) zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
  5. e) zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;
  6. f) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału;
  7. g) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
  8. h) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji;
  9. i) zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji; (nie dotyczy Pistoletu dynamicznego).
  10. j) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicja i środkami do jej przenoszenia. Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. Dozwolone jest dobywanie karabinu lub strzelby z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku ogniowym.
 12. Kary
  Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty:
  1. a) za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
  2. b) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
  3. c) za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
   Odkładanie załadowanej broni karane jest dyskwalifikacją. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.
 13. Problemy techniczne z bronią lub amunicją
  Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.
 14. Protesty
  Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.